Endodoncja

Wszystkie zdjęcia przedstawiają przypadki leczenia przeprowadzonego przez lekarzy w Centrum Stomatologicznym NOVA.

 

Przykład 1

Zdjęcie 1 - dwa dolne zęby przedtrzonowe z rozległymi zmianami patologicznymi wokół korzeni (żółte strzałki)

Zdjęcie 2 - zdjęcie kontrolne po wypełnieniu ostatecznym kanałów korzeni zębów z widocznym kanałem bocznym w "piątce" - leczenie jednowizytowe

Zdjęcie 3 - zdjęcie kontrolne 2 lata po zakończeniu leczenia - brak zmian patologicznych wokół korzeni

 

Przykład 2

Zdjęcie 1 - stan przed ponownym leczeniem kanałowym (w świetle kanału widoczne złamane narzędzie)

Zdjęcie 2 i 3 - złamane narzędzie widoczne w kanale (żółta strzałka)

Zdjęcie 4 - usunięte narzędzie z kanału (widoczna korozja narzędzia)

Zdjęcie 5 - zdjęcie kontrolne po wypełnieniu ostatecznym kanału - leczenie jednowizytowe

 

Przykład 3

zdjęcie 1 - stan przed leczeniem kanałowym drugiego górnego przedtrzonowca ("piątki")

zdjęcie 2 - opracowane 3 kanały

zdjęcie 3 - stan po wypełnieniu 3 kanałów

zdjęcie 4 i 5 - zdjęcia kontrolne w dwóch projekcjach po zakończonym jednowizytowym leczeniu kanałowym (widoczne wypełnione kanały boczne)

 

Przykład 4

zdjęcie 1 - stan przed ponownym leczeniem kanałowym (kanały nie zostały wcześniej wypełnione)

zdjęcie 2 - opracowane pięć kanałów

zdjęcie 3 - trzy kanały w jednym z korzeni

zdjęcie 4 - wypełnione 5 kanałów

zdjęcie 5 - zdjęcie kontrolne po wypełnieniu kanałów korzeniowych

 

Przykład 5

zdjęcie 1 - stan przed ponownym leczeniem kanałowym dolnego pierwszego zęba trzonowego (kanały niedopełnione)

zdjęcie 2 - stan po usunięciu wypełnienia ("plomby") z korony zęba, widoczne "stare" wypełnienia tylko części kanałów

zdjęcie 3 - stan po opracowaniu 4 kanałów z czego 3 w jednym korzeniu

zdjęcie 4 - wypełnione 4 kanały korzeniowe

zdjęcie 5 - zdjęcie kontrolne po wypełnieniu kanałów korzeniowych - leczenie jednowizytowe

 

Przykład 6

zdjęcie 1 - stan przed ponownym leczeniem kanałowym górnego zęba trzonowego (kanały niedopełnione,złamane narzędzie w jednym z kanałów - żólta strzałka)

zdjęcie 2 i 3 - złamane narzędzie kanałowe tkwiące w kanale (żółta strzałka)

zdjęcie 4 - usunięte złamane narzędzie

zdjęcie 5 - zdjęcie po zakończonym jednowizytowym leczeniu kanałowym i późniejszym leczeniu protetycznym (korona protetyczna)

 

Przykład 7

zdjęcie 1 - stan przed leczeniem pierwszego górnego zęba trzonowego ("szóstki")

zdjęcie 2 - zdjęcie kontrolne po wypełnieniu 4 kanałów - widoczne duże zakrzywienie jednego z kanałów

 

Przykład 8

zdjęcie 1 - stan przed leczeniem dolnego trzeciego zęba trzonowego ("ósemki")

zdjęcie 2 - zdjęcie kontrolne po wypełnieniu 3 kanałów - widoczne duże zakrzywienie jednego z kanałów