Przebieg leczenia

Konsultacja i diagnostyka

Podczas pierwszej wizyty staramy się zapoznać się z problemem protetycznym pacjenta i z jego oczekiwaniami dotyczącymi odbudowy utraconych zębów. Następnie przeprowadzamy badanie stanu jamy ustnej, diagnostykę radiologiczną oraz wywiad ogólnomedyczny. Na podstawie uzyskanych danych oceniamy możliwości terapii implantoprotetycznej i przedstawiamy pacjentowi indywidualny plan leczenia. Jest on uzupełniony o alternatywne metody z zakresu protetyki klasycznej, aby pacjent miał możliwość świadomego wyboru sposobu lecznia.

Przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego pozostałe zęby oraz wszelkie choroby błon śluzowych muszą być wyleczone.

Zabieg chirurgiczny

Umieszczenie implantu w kości wykonuje się w znieczuleniu miejscowym i jest całkowicie bezbolesne. Dolegliwości, które czasami występują po zabiegu są niewiększe od tych jakie pojawiają się  po usunięciu zęba. Ogólnodostępne  środki farmakologiczne umożliwiają jednak wyeliminowanie tych dolegliwości.

Okres integracji trwa standardowo 3-6 miesięcy i zależy on od miejsca, w którym wszczepiono implant (żuchwa ok. 3 m-cy, szczęki ok. 6 m-cy). Również konieczne zabiegi przygotowujące miejsce dla śruby takie jak podnoszenie dna zatoki szczękowej czy odbudowa kości przedłużają okres leczenia.

Na czas wgajania się implantów pacjent zaopatrzony jest w uzupełnienie tymczasowe, które umożliwia mu funkcjonowanie do momentu wykonania ostatecznej odbudowy protetycznej.

Odbudowa protetyczna

Wykonujemy ją po okresie integracji implantu z kością. Często dla uzyskania optymalnego efektu kosmetycznego przed wykonaniem ostatecznej pracy protetycznej wykonywane są korony lub mosty tymczasowe, mające na celu odpowiednie ukształtowanie tkanek miękkich wokół implantów. Dotyczy to szczególnie odcinka przedniego, gdzie estetyka stanowi kluczowy element powodzenia leczenia implantoprotetycznego.